Så uthärdar du kontorslandskapen

I många länder har det blivit allt vanligare med kontorslandskap istället för enskilda kontor och arbetsrum. Detta medför inte bara fördelar utan också en del nackdelar som buller, spring och störningar i arbetsmomenten. Dessa faktorer kan leda till sjukskrivningar om de pågår länge nog. Här får du dock några tips på hur du ska tänka och agera i ett kontorslandskap.

“Alla tillsammans” har mottot varit i många sammanhang och detta avser även arbetsmiljön. Tack vare rätt telefonilösning och ständig uppkoppling i kombination med arbete i kontorslandskap, med grannen bara en meter bort, tvingas allt fler till ett stressigare liv. Vad kan du då göra åt det om du är drabbad?

 

 

 

 

Behålla koncentrationsförmågan, hur?

Det har visat sig tydligt inom forskningen att kontorslandskap kan vara en stor bov i dramat när det gäller oförmågan till att bibehålla koncentrationen. Är du uppe i arbetet och blir avbruten, kan det ta drygt en halvtimme innan du kan återfå fokus igen. Ett enkelt tips är att använda öronproppar eller hörlurar för att slippa störande ljud men detta är bara en bråkdel av lösningen.

Flexibla kontorslösningar

Ett annat sätt som dock fodrar en lyhörd chef är att kontorslandskapen bygger till enskilda rum i närheten av de gemensamma arbetsytorna så att anställda kan dra sig tillbaka om de verkligen behöver en stund komma ifrån distraktionsmomenten. Det kan också vara fördelaktigt att då och då rent kreativitetsmässigt byta miljö. Flexibla kontorslösningar kommer mer och mer men kräver en del planering av den högre ledningen.

Utnyttja egentid i kontorslandskapen

Som anställd är det ofta bara att bita ihop och gilla läget, speciellt när man börjar på en ny arbetsplats. Jobbar du i ett kontorslandskap finns det dock vissa knep att använda dig av för att överleva i den ofta påtagliga stressen och ett stort knep är att ta vara på egentiden. Slopa äta varje dag lunchen med arbetskollegorna; ät själv eller ta en promenad till parken där du får vara ifred. En annan idé är att boka ensammöte på regelbunden basis, genom att avsätta ett par timmar. Det finns nämligen ingen regel som säger att ett möte måste innefatta flera personer.

Utbilda chefer i ledarskap

Den som är ny som chef har en stor utmaning framför sig, likaså som den som redan har erfarenhet av att vara chef har. Att leda olika grupper kräver kunskap, engagemang och självkänsla, därför är det viktigt att företag ger sina chefer de utbildningar i ledarskap som de behöver.

I en organisation har chefer en viktig roll, och därför är det också viktigt att utbilda och utveckla chefsrollen. Här kan du läsa om utbildningar i ledarskap som kan passa dig och ditt företag, allt för att bygga grunden till en väl ledd organisation som är bra för både medarbetare och chefer.

Bra ledarskap för företagsklimatet

Bra ledarskap är nyckeln till att organisationen ska fungera bra. Chefer har en viktig roll och ansvarar för allt från resultat, ekonomi, produktivitet till stämningen och det sociala klimatet bland annat, läs mer. Som chef gäller det att ha en bred och specialiserad kunskap när det kommer till alla dessa områden, att ha en uppmärksam ådra och en beslutsam stil. Men det kan också variera kring vilken typ av chef olika grupper behöver.

Att lyckas som chef

Oavsett om man är ny som chef eller inrutad i sin roll sedan tidigare så ska man veta att chefskap handlar om ett långsiktigt arbete, där man redan från början måste sätta sin roll. I en artikel från NyTeknik tipsas man om hur man lyckas som första tiden som chef, och dessa tips kan vara smart att ta del av och fundera kring. Där skriver man bland annat att du ska förbereda dig på att ta in mycket nytt och vänja dig, skynda långsamt med förändringar på avdelningen då det kan vara känsligt, strukturera ditt arbete väl, ha effektiva möten, nätverka mycket och boka in individuella möten med dem som du är chef över. Liknande tipsas det även om i en artikel från Ledarna, och där tipsar man även om att du bör introducera dig själv grundligt och lyssna, informerar dina medarbetare om beslut i organisationen och försöker vara så transparent som möjligt, ser till verksamhetens bästa och delegerar på ett rättvist och smart sätt. Allt detta kommer inte naturligt utan det gäller at arbetslivsöva, planera och gå ledarskapsutbildningar. Det finns all potential i världen att bli en bra chef, så länge man är beredd att satsa.

Vikten av ergonomi under arbetstid

Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetet och därför är det inte svårt att förstå att det är väsentligt att skapa en så arbetsvänlig och ergonomisk arbetsplats som möjligt. Tyvärr har avsaknad av ergonomi bidragit till sjukskrivningar och/eller motivation att överhuvudtaget bege sig till jobbet.

För att få så bra ergonomiska förutsättningar som möjligt, så krävs det en lyhörd företagsledning som värnar om de anställdas komfort. Det fordras också att man som medarbetare står upp för sig själv och berättar om sina behov för en lyckad arbetsdag. Det finns många ergonomiska lösningar som du kan fundera över så att sjukskrivningarna inte faller på hög.

Hur kontorslandskap kan ge upphov till fysiska bekymmer

Många som säger att de har problem med rygg och leder m.m. på arbetet får ofta frågan om de utför tunga arbeten. Om svaret då blir att de faktiskt jobbar i kontorslandskap, så får de inte sällan en rynkande panna som reaktion. Och faktum är att det tidigare saknats många ergonomiska lösningar i kontorslandskap där alla staplas in utan närmare eftertanke. Den öppna planlösningen förbättrar kommunikationen, dock på bekostnad av noll avskildhet och rätten till att slippa störningar.

En lösning är att komplettera detta med enskilda samtalsrum, möteslokaler och telefonrum och även se över hur borden och stolarna är tillverkade. Många bör kunna ställa sig upp och arbeta när som helst under dagen, vilket leder till ökad blodcirkulation, samt kunna reglera stolen, skärmen och underarmsstöden. Även de akustiska lösningarna är mycket viktiga för att människor i kontorslandskap ska kunna arbeta ostört, då oljud är en stor bov i dramat. Tillräckligt med utrymme, fotplacering och avstånd mellan skärm och tangentbord är viktiga faktorer som ergonomikonsulter tar upp i sina föreläsningar.

Ny utveckling av kontorslandskap för att undvika sjukskrivning

De klassiska kontorslandskapen har nu börjat ersättas av flexkontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar. Att bestämma förhållningsregler med ledningen är av yttersta vikt samt villkor och krav för uppförande. Flexkontor innebär att ingen har en given plats utan sätter sig där det passar just för tillfället.

Tänk på att du som sitter i ett kontorslandskap alltid har rätten på din sida om något stör ditt dagliga arbeta och du bör ta upp det med din chef eller ditt skyddsombud om chefen inte lyssnar på dina önskemål.

Lär dig grunden i bra skyltning

”Kom och köp!” är de bevingade orden från försäljningsbranschen. I grund och botten handlar både den digitala marknadsföringen och den som sker på marken om att locka nya nettokunder. Vad bör man tänka på när det gäller skyltning? Vad är viktigt och vad får du absolut inte göra? Vi har svaren!

För den som vill lyckas med sin marknadsföring krävs det att man öppnat upp för ett brett helheltsperskektiv. Precis som att vi lämnar digitala spår på internet är det viktigt att göra sig synbar även på marken. Vill du själv förnya din marknadsföring så köp gatupratare här och ta till dig några av våra goda råd. Kortfattat rör det sig om att följa regler, vara unik och samtidigt våga vara rolig och uppfinningsrik. Det är ju bara bra om folk vill fota din skylt och dela i sociala medier, till exempel.

Följ reglerna för exponering

Reglerna för gatupratare varierar i alla kommuner. I Eskilstuna söker man om tillstånd via polisen och i Borgholm har man nyligen tagit bort den avgift som avlagts för gatupratare och varuexponering. I Stockholm tar man ut en ansökningsavgift hos polisen och kommunen tar sedan ut en avgift för exponeringen.

Det är viktigt att reglerna följs. Först och främst för att du inte vill råka på böter, förstås. Men tänk också på att din affär eller verksamhet är beroende av ett gott och följsamt rykte. Du vill inte att din verksamhet ska ge intrycket av att vara oseriös eller inte hålla sig á jour med vad som gäller. Dagens kunder är kräsna och har ett stort och brett urval, därför är det viktigt att du har förmågan att skapa lojalitet.

Var tydlig i din skyltning

Något som är av största vikt vid skyltning är tydliga budskap. De ska absolut inte gå att missförstås och de ska inte erbjuda något som inte finns. Därför är det mycket viktigt att du ständigt uppdaterar informationen på din skyltning. Att locka kunder med bra erbjudanden är förstås hela vitsen med skyltningen – visar det sig vara falska erbjudanden kan du räkna med att få dåligt rykte om dig.

Att uppdatera sin skyltning är viktig. Folk vill gärna lockas till spontana köp, och vill också gärna bli påminda om att fars dag närmar sig. Ingen tycker det är irriterande att bli påmind om att göra inköp till en högtid, speciellt inte om det kommer med ett passande erbjudande!

Att vara tydlig går också ihop med att hålla sig kortfattad. En lång harang av meningar och spetsfundigheter kan vara roligt om det görs rätt. En rolig och pigg ton är alltid uppskattad, och våga använda dig av utropstecken! Speciellt eftersom många gillar att fota roliga skyltar. Våga vara lite rå och kaxig i din skylt, men glöm för all del inte att själva budskapet ska gå fram också.

Mobila medarbetare och företag utan kontor

Det finns ett växande intresse för att starta eget – särskilt bland unga. Men kostnaderna kan vara avskräckande stora för en ung människa utan ekonomiskt kapital. Och inte minst kostnaden för arbetsplatsen. Men är ett kontor nödvändighet för dagens företagare?

Kommunikation är en viktig fråga för moderna entreprenörer. Idag är många verksamheter mer eller mindre internetbaserade, och har därför ofta möjligheten att vara geografiskt obundna. För ett nytt IT-företag kan det vara möjligt att undvika dyra kontorskostnader – så länge man använder tekniken på rätt sätt.

Om man vill ha mobila kollegor är det viktigt att moderna lösningar för företagstelefoni, detta kan man få hjälp med på ställen som Soluno (Läs mer om Solunos telefonilösningar). Och molnbaserade tjänster, som gör det möjligt för alla medarbetare att snabbt få tillgång till samma material – och redigera dokument tillsammans – i realtid.

Alternativa arbetsmiljöer

Men vilka för- och nackdelar finns det med att inte lägga pengarna på kontorslokaler? En självklar nackdel verkar vara den sociala aspekten, men det är viktigt att inte blanda ihop att jobba hemifrån med att jobba själv – det finns en massa alternativa lösningar för att bryta ensamheten. Man kan till exempel träffas på arbetsvänliga kaféer, i mötesrum på bibliotek eller andra offentliga ytor. Att mötas i olika miljöer kan dessutom vara omväxlande och inspirerande. Ett annat alternativ är att, för en billig peng, hyra in sig i öppna och kaféliknande kontorslandskap:

Allt fler av de yngre entreprenörerna söker sig till dessa, både för att komma hem-ifrån och för att träffa andra. – Metro

En trend som kanske, i alla fall delvis, är född ur nödvändighet. Kontorskostnaderna i de stora städerna skjuter i höjden, då efterfrågan är stor och utbudet begränsat. Värst är det i huvudstaden, och Stockholms handelskammare har beskrivit situationen som alarmerande.

Och kom ihåg – att börja enkelt hindrar inte stor och snabb tillväxt. Några exempel på företag som väntade med att skaffa kontor är: Google, Apple, Microsoft och Amazon.

Detta ökar i näthandeln

Allt fler butiker har insett att de måste synas på nätet för att synas och existera överhuvudtaget. Ska du satsa på att starta ett eget företag är alltså rådet att starta just en e-handel. Vad säljer egentligen bäst online och vad för produkter har haft störst ökning under året som gått?

 

Att starta en näthandel gör dig lättillgänglig för kunderna på ett sätt som vanliga, fysiska butiker inte kan vara. Detta har vi skrivit om i ett tidigare inlägg, som vidare diskuterar just näthandelns tillväxt. Där går det även att läsa om den då släppta rapporten om svenskarnas e-handelsvanor och dess ökning. Näthandeln omsätter flera miljarder kronor i Sverige varje år och det ökar kontant, med över tio procent varje nytt år. Men vad säjer bäst på nätet och vad kan du själv tjäna på att sälja om du följer trender, undersökningar och e-handelsbarometrar?

 

Detta säljer mest och bäst på nätet

 

I Postnords senaste undersökning, som det går att läsa om i Dagens Industri steg konsumtionen på nätet med hela 16 procent under förra september, jämfört med exakt samma månad ett år tidigare. Vilka kategorier är det då som säljer mest? Enligt samma artikel och samma undersökning är det mest tydligt med en ökning bland dagligvaror, heminredning och möbler men även inom sportutrustning. Men det som det fortfarande handlas mest av är böcker, media, skönhetsprodukter och mode. Mer fakta om näthandeln i punktformat ses här nedan:

 

 • 63 procent av svenskarna handlar på nätet
 • E-handelsinköpen från utlandet är fortsatt höga.
 • I september handlade cirka 18 procent av svenskarna paket från en utländsk sajt.
 • Kina är fortsatt det mest populära landet att köpa varor ifrån.
 • Andelen konsumenter som e-handlar har legat stabilt på cirka 6 av 10 under året.
 • Andelen ökar inför julen, då bekvämligheten är viktigast.
 • I år, precis som förra året kommer förmodligen readagen Black Friday slå nytt rekord.

 

Ska du starta ett företag online med webbhandel kan det alltså vara möjligt att slå sig in på kategorier som just dagligvaror, heminredning, möbler, sportkläder och sportutrustning av något slag. Detta ökar mest enligt undersökningen som presenterats av Postnord och Dagens Industri.

 

 

 

Dålig arbetsmiljö kostar pengar

Att må bra på jobbet är inte självklart för alla, men det finns saker man kan göra för att öka välbefinnandet och trivseln på arbetet.

 

Det är mycket som kan öka trivseln och välbefinnandet på jobbet, det är allt från riktigt bra ljudabsorbenter till tydliga gränser mellan vad som är fritid och vad som är arbete.

 

Många blir sjukskrivna från sitt arbete

 

En stor del till varför många blir sjukskrivna på dagens arbetsmarknad är hög arbetsbelastning men även att många är uppkopplade dygnet runt genom sina smartphones och surfplattor. Idag behöver inte alla stämpla in och ut vid särskilda tider utan förutsättningar för arbetet har förändrats rätt så mycket.

 

Ökad trivsel med bra ledarskap

 

Att kunna jobba hemifrån är en fördel för många men det innebär också att vissa har svårare att koppla bort arbetet när man sedan ska vara ledig, det kan i slutändan leda till sämre psykisk hälsa. I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur det allra viktigaste är att det finns ett moget ledarskap i form av chefer som har god kommunikation och visar på vikten av balans mellan ansträngning och belöning. Fler medarbetare är inte alltid lösningen, ibland behöver en större, organisatorisk förändring för att skapa en bättre arbetsmiljö.

 

I Dagens Nyheter går det att läsa om hur dålig arbetsmiljö kostar flera miljarder kronor varje år enligt en internationell kartläggning. Det är närmare bestämt hela 4 procent av BNP och alltså alldeles för mycket. Det är även högre än medelvärdet i EU, som ligger på 3,3 procent av BNP. Att Sverige har ett högre tal kan förklaras med bättre rapportering för arbetsrelaterade sjukdomar, menar utredare. Vad står då för huvuddelen av kostnaderna? Arbetsrelaterad cancer kostar dessvärre en hel del, samtidigt som det är en förfärlig följd av ett långt arbetsliv. Andra vanliga sjukdomar som rapporteras in och kostar staten pengar är belastningsskador och pykosociala faktorer som påverkar den mentala hälsan. Förlusten av arbetade år leder till lägre produktion och det leder i slutändan till kostnader. Läs mer om detta i artikeln som nämns ovan.

 

Några som riskerar böter för dåliga arbetsmiljö går det att läsa om här.

Jobben som ger mycket i lön

En parameter som många kollar på när de ska utbilda sig är hur mycket ett yrke ger i lön. Men det är också något för nyfikna själar att ha koll på, hur mycket olika yrken ger i lön och hur mycket kända personer kanske tjänar. Detta går vi igenom här.

Vilka jobb ger bäst betalt egentligen? Om du vill ha koll på den svenska arbetsmarknaden så kan du besöka Lönestatistik.se. Där samlas lönestatistik inom bland annat administration, bygg och anläggning, ekonomi, juridik, frisk och kroppsvård, försäljning, marknadsföring och installation drift och underhåll, bland många andra. Jämför olika yrken eller bidra till statistiken genom att fylla i vad du själv tjänar i din yrkesroll.

Hiphopstjärnorna som tjänar riktigt bra

Har du funderat över att bli hiphopstjärna? Inte? Deras lönekuvert kanske får dig att tänka om. Men, det är således hårt arbete och ett högt tryckt med mycket lite privatliv v som också ligger bakom framgångarna. Såhär mycket tjänar några av de största, enligt en artikel i Göteborgsposten.

 1. Diddy, eller Sean Combs som han heter på riktigt, tjänar 130 miljoner dollar.
 2. Drake går i god för 94 miljoner amerikanska dollar.
 3. Jay Z tjänar 42 miljoner amerikanska dollar.
 4. Dre: 34 miljoner amerikanska dollar.

Först på 14:e plats kvalar en kvinna in på listan, och det är Nicky Minaj, som tjänar 16 miljarder amerikanska dollar. Ännu ett tecken på ojämställdhet mellan kvinnor och män.

Idoljuryn är välbetalda

Ännu har ingen i idoljuryn gått ut med exakt vad de tjänar för att medverka i programmet. Men enligt uppgiftslämnare så ska de tjäna mellan 900 000 och 1,5 miljoner kronor på inspelningarna, skriver Expressen i en artikel. Så Anders Bagge, Kishiti Tomita, Nikki Amini och Alexander Kronlund går i alla fall inte fattiga ur sin medverkan i den populära programserien på TV4.

Myndighetschefer som tjänar storkosing

Men det är inte bara kändisar inom musik som tjänar bra, även myndighetschefer får ett fett lönekuvert. Där är två i topp tre faktiskt kvinnor. Lena Erixon på Trafikverket tjänar 165 000 och Ann-Marie Begler på försäkringskassan tjänar 156 900 enligt en artikel publicerad av Sveriges Radio.