Allt sker i projekt

I de allra flesta branscher arbetar man idag i projekt. För att kunna överblicka alla olika moment som ingår utvecklas alltmer avancerade verktyg för projektledning och projektplanering.  Att behärska dessa verktyg är en stor fördel för den som söker jobb, både i Sverige och utomlands. Planlægningsværktøj, planning tool och Projektmanagement är därför ord att lägga på minnet, åtminstone om man söker jobb i Danmark, Storbritannien och USA eller Tyskland.

Extra viktigt är det att behärska planeringsverktyg om man arbetar inom IT-sektorn, på ett större företag. Stora projekt med flera programmerare inblandade är nämligen extra beroende av dessa verktyg. Tack vare internet är IT-branschen mindre platsberoende än många andra branscher. Det går att sitta i olika länder, i olika tidszoner, och arbeta på samma projekt. Detta är för det mesta en stor fördel, men det gör också att arbetet blir mer svåröverskådligt. Inte minst gäller detta eftersom IT-projekt kan drabbas av dolda fel, som inte märks i början.

Samtidigt som verktygen blir alltmer tekniskt avancerade och får allt fler funktioner strävar utvecklarna efter att göra dem mer och mer lättanvända. Det svåra i projektledningsarbetet ska nämligen inte vara att behärska verktyget, utan att se till att alla utför sina arbetsuppgifter i tid och att inga delar faller mellan stolarna.