Besöksbokning för fler avslut

Marknadsföring för företag skiljer sig en hel del åt beroende på om målgruppen är konsumenter eller andra företag. Ett företag som säljer business to business kan dra stor nytta av besöksbokning.

Att sälja tjänster eller produkter till konsumenter är inte så lätt alla gånger. Det är dock ofta ännu svårare att sälja till andra företag, det som brukar kallas B2B-försäljning (business to business). Att bara ringa upp företag på måfå för att få dem intresserade av den egna firmans produkter eller tjänster fungerar sällan. Det krävs ett mer långsiktigt och strategiskt arbete för att kunna ro en affär i hamn.

Då är det bra att använda sig av besöksbokning, en tjänst som fler och fler företag tillhandahåller. Efterfrågan ökar nämligen, då fler och fler upptäcker att besöksbokning gör det möjligt att hitta utöka sin kundkrets för en lång tid framåt.

De fem stegen

Besöksbokning delas ofta in i fem steg, som vart och ett är lika viktiga. Det första steget är att fastställa den egna verksamhetens målgrupp. Det går inte att sälja avancerade IT-lösningar till småskaliga mjölkbönder, och jordbrukare är sällan intresserade av kurser i mediehantering heller. Däremot kan de vara intresserade av konsulttjänster på många olika områden.

När målgruppen är identifierad är nästa steg att paketera företagets budskap så att det passar målgruppen. När man sedan får svar från intresserade representanter för andra företag bokar man in ett informationsmöte, där man berättar om verksamheten. Sedan gäller det att hålla kontakten med prospekten, för att kunna få till stånd ett möte när det uppstår ett behov av verksamhetens tjänster eller produkter.

Besöksbokningen bör slutligen utvärderas. Kanske har man missbedömt vilka som är målgruppen, eller så har man lyckats sälja mer än man vågade hoppas. Detta upptäcker man i en efteranalys.

Allt detta kan man få hjälp med av ett företag som arbetar med besöksbokning. Läs mer på http://weclose.se/besoksbokning/.

Affärsmöte

Entré på arbetsmarknaden

Att arbeta med mötesbokning är ofta en bra väg in på arbetsmarknaden. Därför är det ett vanligt förstajobb för nyutexaminerade, eller för studenter i behov av ett extrajobb.

Om du tycker att det här verkar intressant, varför inte följa företaget på Linkedin? Då kan du hålla dig uppdaterad om dem, och om deras arbete.