Utbilda chefer i ledarskap

Den som är ny som chef har en stor utmaning framför sig, likaså som den som redan har erfarenhet av att vara chef har. Att leda olika grupper kräver kunskap, engagemang och självkänsla, därför är det viktigt att företag ger sina chefer de utbildningar i ledarskap som de behöver.

I en organisation har chefer en viktig roll, och därför är det också viktigt att utbilda och utveckla chefsrollen. Här kan du läsa om utbildningar i ledarskap som kan passa dig och ditt företag, allt för att bygga grunden till en väl ledd organisation som är bra för både medarbetare och chefer.

Bra ledarskap för företagsklimatet

Bra ledarskap är nyckeln till att organisationen ska fungera bra. Chefer har en viktig roll och ansvarar för allt från resultat, ekonomi, produktivitet till stämningen och det sociala klimatet bland annat, läs mer. Som chef gäller det att ha en bred och specialiserad kunskap när det kommer till alla dessa områden, att ha en uppmärksam ådra och en beslutsam stil. Men det kan också variera kring vilken typ av chef olika grupper behöver.

Att lyckas som chef

Oavsett om man är ny som chef eller inrutad i sin roll sedan tidigare så ska man veta att chefskap handlar om ett långsiktigt arbete, där man redan från början måste sätta sin roll. I en artikel från NyTeknik tipsas man om hur man lyckas som första tiden som chef, och dessa tips kan vara smart att ta del av och fundera kring. Där skriver man bland annat att du ska förbereda dig på att ta in mycket nytt och vänja dig, skynda långsamt med förändringar på avdelningen då det kan vara känsligt, strukturera ditt arbete väl, ha effektiva möten, nätverka mycket och boka in individuella möten med dem som du är chef över. Liknande tipsas det även om i en artikel från Ledarna, och där tipsar man även om att du bör introducera dig själv grundligt och lyssna, informerar dina medarbetare om beslut i organisationen och försöker vara så transparent som möjligt, ser till verksamhetens bästa och delegerar på ett rättvist och smart sätt. Allt detta kommer inte naturligt utan det gäller at arbetslivsöva, planera och gå ledarskapsutbildningar. Det finns all potential i världen att bli en bra chef, så länge man är beredd att satsa.

Dyrt att utbilda

Att utbilda personal är ofta nödvändigt men det kan vara väldigt dyrt. Större företag har ofta den finansiering som behövs, men mindre företag har det svårare. Genom att samla alla som ska utbildas på samma plats eller utbilda dem via nätet, kan man spara in på pengarna.

575561-books-and-glasses

Stockholms stad satsar nu 200 miljoner kronor på att utbilda personalen. Det främsta fokus kommer att ligga på personalen inom äldreomsorgen och socialtjänsten. De som inte har en fullständig omvårdnadsutbildning ska bland annat erbjudas det och sjuksköterskor ska kunna utbilda sig inom gerontologi och geriatrik. I Dagens Nyheter kan man läsa att man inte vet hur många som saknar utbildning inom äldreomsorgen men att det förmodligen är en hel del.

Utbilda på konferens

Att utbilda människor på det här sättet kostar alltså mycket pengar och det är inte något som de flesta företag har. Därför kan man behöva komma på andra lösningar för att utbilda nyanställd personal. Ett billigare sätt att utbilda skulle kunna vara att anordna en konferens där alla nyanställda och outbildade samlas och får lära sig i grupp och även av varandra. För att boka in en sådan här typ av konferens kan man till exempel googla ”konferens stockholm” eller ”konferens malmö” och därifrån hitta en konferensanläggning. Det finns ett antal företag som samlat alla konferensanläggningar och ett sådant företag kan man besöka här.

Lära sig på nätet

Ett annat sätt att dra ner kostnaderna för en utbildning är att ha den på webben. Då behöver man inte ha en lokal där alla som ska utbilda sig samlas. Dessutom behöver man inte köpa in något utbildningsmaterial eftersom allt finns på webben. I Sydsvenskan kan man läsa att Lunds universitet vill satsa på webbaserad utbildning som finns öppen för vem som helst.

Coacherna anfaller

De senaste åren har ordet coach dykt upp överallt, och det finns numera många olika typer av utbildning för coacher. Det är väl framför allt ett fenomen som rör de tättbefolkade delarna av Sverige, men coacher finns nu överallt i vårt avlånga land.

Vad gör då en coach, egentligen? Det enkla svaret är att en coach coachar, men vad hon eller han coachar fram någon till, det kan variera. Den som söker arbete kan få hjälp av en jobbcoach, den elev som behöver hjälp med matematiken för att klara skolan kan få hjälp av en mattecoach: det finns helt enkelt ungefär lika många olika typer av coacher som det finns områden där en människa kan ha problem.

Coachandet har blivit en av de främsta symbolerna för samtiden, och den borgerliga regeringen har fått en hel del kritik för att ha flyttat över resurser från Arbetsförmedlingen till jobbcoacherna. Många av dessa coacher har nämligen ingen formell utbildning. Kritikerna hävdar därför att en stor andel av dem bara är charlataner.

Än så länge saknas det organ som gör en översyn över vilka coachutbildningar som finns, och kontrollerar utbildningarnas kvalitet. Detta gör att kritikerna ibland har rätt. Nu när branschen växer ökar dock kraven på att sådana översyner ska göras.

Kan du coacha rätt?

Att arbeta som coach av något slag är något som allt fler verkar intressera sig för. Inte är väl det heller särskilt konstigt med tanke på hur intressant det faktiskt kan vara att leda och inspirera andra människor. Det är helt enkelt ett väldigt socialt yrke där man får arbeta med människor och deras utveckling. Man ska alltså komma ihåg att detta jobb inte handlar om dig och vad du presterar, utan snarare vad du kan hjälpa andra att prestera.

Den klassiska coachen hjälper företagets anställda, chefer, men också privatpersoner med att kunna utvecklas och bli mer effektiva inom deras respektive område. Många coachar jobbar helt enkelt med att lära sig visualisera framtiden coach kunna nå sina mål bättre. Mycket fokus ligger alltså på framtiden och vad man själv som person vill få ut av livet. Jobbet handlar alltså mycket om psykologi och konsten att ta sina tankar ner till handling.

Du borde alltså utbilda dig till coach om du älskar att jobba med människor och deras förmåga att utvecklas och lyckas bättre med sina personliga mål. Det går alltså inte att jobba med detta om man vill fokusera på sig själv hela tiden. Då får man helt enkelt välja en annan väg i karriären.