Coacherna anfaller

De senaste åren har ordet coach dykt upp överallt, och det finns numera många olika typer av utbildning för coacher. Det är väl framför allt ett fenomen som rör de tättbefolkade delarna av Sverige, men coacher finns nu överallt i vårt avlånga land.

Vad gör då en coach, egentligen? Det enkla svaret är att en coach coachar, men vad hon eller han coachar fram någon till, det kan variera. Den som söker arbete kan få hjälp av en jobbcoach, den elev som behöver hjälp med matematiken för att klara skolan kan få hjälp av en mattecoach: det finns helt enkelt ungefär lika många olika typer av coacher som det finns områden där en människa kan ha problem.

Coachandet har blivit en av de främsta symbolerna för samtiden, och den borgerliga regeringen har fått en hel del kritik för att ha flyttat över resurser från Arbetsförmedlingen till jobbcoacherna. Många av dessa coacher har nämligen ingen formell utbildning. Kritikerna hävdar därför att en stor andel av dem bara är charlataner.

Än så länge saknas det organ som gör en översyn över vilka coachutbildningar som finns, och kontrollerar utbildningarnas kvalitet. Detta gör att kritikerna ibland har rätt. Nu när branschen växer ökar dock kraven på att sådana översyner ska göras.