Den breda kompetensen

För tillfället ser det ljust ut på många delar av IT-marknaden, men att sprida sina kunskaper till fler områden är trots allt alltid en fördel. De flesta branscher skulle må bra av att öka sina kunskaper inom den senaste tekniken, bland annat för att kunna öka effektiviteten och stärka sina konkurrensfördelar.

Idag är det långt ifrån bara arbeten inom IT-sektorn som kräver kunskaper inom IT, utan detta krävs i allt fler yrkesroller. Jobbar man på en redovisningsbyrå i Stockholm är chanserna därmed stora att man kommer att behöva komplettera sina meriter med dem att behärska en del moment och begrepp som tidigare bara har varit vanliga inom IT-branschen.  Jobbar man idag inom IT-branschen, men skulle vilja ha hjälp av en redovisningsbyrå för att få ordning på företaget, så skulle man givetvis uppskatta att möta en redovisningsekonom eller en revisor som har vissa grundläggande kunskaper inom IT-området.

Dagens arbetsmarknad skiljer en hel del med hur det såg ut för tidigare generationer. En av fördelarna med att söka jobb idag är att utvecklingsmöjligheterna är större samtidigt som man inte är lika låst i sin yrkesroll som man har varit tidigare. Detta är något som man kan utnyttja till sin fördel, för att i sin yrkesroll kunna väva in så många av sina styrkor som möjligt.  Hur ens yrkesroll i framtiden kommer att se ut bygger bland annat på:

  • Hur man har utformat sin utbildning.
  • Ens egna intressen och det man brinner för.
  • Vad man har för egna personliga mål.