Detta stör kontorsanställdas arbetsmiljö

Det som kontorsanställda främst klagar på när det kommer till deras arbetsmiljö är dålig ventilation, hög ljudnivå och dålig ergonomi. Det lönar sig att lyssna på de anställda och göra något åt dessa saker eftersom alla påverkar de anställdas arbetsförmåga negativt.

3625323-close-up-of-businessman-being-unhappy-about-accounting

Enligt en undersökning svarar närmare fyra av tio kontorsanställda att bristande ventilation är den största bristen i den fysiska arbetsmiljön. Andra undersökningar har gett likartade resultat, skriver Svenska dagbladet. Enligt Arbetsmiljöverket kan dålig ventilation sänka ett företags produktivitet med 15 procent. För att få en bättre ventilation måste arbetsgivaren se till att man har rätt flöden och rätt sorts ventilationssystem. Dessutom kan arbetsgivaren göra dessa saker för att förbättra inomhusmiljön:

  • Luftrening och städning kan hjälpa till en bättre miljö och bättre luft på hela kontoret.
  • Något annat som kan spela in är värmen. Det är inte ovanligt att man upplever att det är fel på ventilationen för att temperaturen är för hög. För att förhindra detta problem kan man flytta apparater som alstrar värme. Man kan även använda solskärmar, markiser eller annat fönsterskydd. Den som har kontor i Mellansverige kan beställa persienner i Stockholm.
  • Det gäller även att sköta underhållet av ventilationen. De flesta vet vilka flöden de ska ha men det gäller även att dessa flöden fungerar.

Anställda klagar på hög ljudnivå

Det är dock inte bara ventilationen som kontorsanställda har problem med och som sänker produktiviteten. Även en hög ljudnivå på kontoret kan sänka arbetsförmågan med mellan två och tio procent, rapporterar Gefle dagblad. Den här minskade arbetsprestationen kan leda till en förlust på omkring en miljon kronor för ett företag med 110 anställda och en genomsnittslön på 26 000 kronor. Siffran kan dessutom vara ännu högre. Det som fångar vår uppmärksamhet och gör att vi arbetar sämre är oförutsägbara ljud. De ljud som pågår ständigt, som exempelvis en fläkt, påverkar inte vår koncentration på samma sätt. Förutom att arbetsförmågan blir sämre i ett kontor med hög ljudnivå, blir de som arbetar där även väldigt trötta och antalet sjukskrivningar blir högre.

Ergonomiskt felaktiga möbler ett problem 584336-hands-on-laptop (1)

En tredje sak som de kontorsanställda klagar på är möbler som är ergonomiskt felaktiga. Detta är ett befogat klagomål eftersom möbler som inte är rätt inställda kan leda till nack- och ryggbesvär och att de anställda får en sämre hälsa. Hela 12 procent av alla svenskar arbetar framför datorn mellan nio och tolv timmar om dagen. Att man sitter mycket framför datorn kan leda till många besvär och speciellt om man inte sitter på ett bra sätt, skriver DN. Förutom nackproblem och spänningshuvudvärk kan dålig ergonomi leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Den som sitter fel under arbetstid kan heller inte kompensera detta genom att träna på kvällstid. Sitter man mycket på jobbet bör man ha en något framåtlutad stol och man bör ställa in bordet så att man har avslappnade axlar och skuldror vid användning av tangentbordet.  Det ska vara ungefär 60 centimeter till datorskärmen.