HR – A och O även inom IT

Det är en vanlig missuppfattning att HR-arbetet inte spelar någon roll inom vissa branscher. Det är naturligtvis inom branscher där man på olika sätt arbetar med, och mot människor, som i vården eller i olika delar av tjänstesektorn. HR spelar dock en stor roll inom alla branscher. Som ett exempel på en bransch där HR-arbetets betydelse ofta kan förbises är byggbranschen. Samtidigt säger det sig självt att byggarbetare som trivs med sitt jobb och har möjlighet att föreslå förbättringar och komma med konstruktiv kritik känner sig mer delaktiga i arbetet och därför gör ett bättre jobb.

HR handlar om människor

Anledningen till att det är viktigt att arbeta med HR är helt enkelt att HR handlar om människor, och i alla branscher finns det människor anställda. Många tror att IT-branschen bara handlar om datorer, och att allt egentligen kokar ner till ettor och nollor. Men de som programmerar datorerna – matar i ettor och nollor, och tänker ut nya sätt att kombinera dem på – är naturligtvis människor de också.

Googles HR-succé

HR handlar om att skapa en arbetsplats där alla trivs och har möjlighet att göra sitt bästa. Ett känt exempel är IT-företaget Google, som har som princip att de låter de anställda arbeta med egna projekt under en femtedel av arbetstiden. Den bakomliggande principen är att de anställda ska ha roligt på jobbet, och dessutom har många av Googles framgångsrika projekt, exempelvis deras e-posttjänst gmail, från början uppstått genom att anställda initierat projekten under sin fria arbetstid. Dessutom har Google blivit mångas drömarbetsgivare. Deras exempel visar alltså vilka fördelar man kan vinna inom IT-sektorn med ett väl genomtänkt HR-arbete.