Inred med arbetsmiljö i fokus

Arbetsmiljön på ett kontor är a och o för att medarbetarna ska må bra och trivas, och även för att de ska kunna fokusera och arbeta produktivt under arbetsdagen. Därför är det alltid viktigt att inreda med arbetsmiljön i fokus när det är dags att fylla upp en kontorslokal med möbler – och då finns en hel del saker att tänka på för att få ett så bra resultat som möjligt.

kontor-pilatesboll-traningPå ett kontor är arbetsron den allra viktigaste komponenten för att en medarbetare ska känna välmående och vara produktiv. För man ska kunna ha arbetsro på ett kontor är det därför en enda sak som man bör hålla fokus på och det är kontorets arbetsmiljö, och det kan man göra på en rad olika sätt. Men viktigast är nog att tya hänsyn till arbetsmiljön och arbetsron redan när man ska inreda sitt kontor och sitt kontorslandskap med möbler. Bra kontorsmöbler, ljuddämpare och andra ergonomiska produkter som varje kontor har nytta av hittas exempelvis hos företaget Offix på deras hemsida www.offix.se. Som chef kan det också vara bra att känna till vilket ansvar man har i sin roll för just arbetsmiljön på kontoret och vad man ska tänka på i sitt arbetsmiljöarbete. Det är något man enkelt punktat upp en bra checklista på i tidningen Chef där man bland annat skriver om vilka steg som krävs för att man ska uppnå just god arbetsmiljö på kontoret.

Så skapar du som chef en bra arbetsmiljö:

  • Ha koll på vilket ansvar du har – hittas i företagets arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljölagen och i olika föreskrifter.
  • Skaffa dig kunskap – kolla upp och lär dig vad du som chef bör kunna om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, och det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får just kunskapen som krävs.
  • Kartlägg alla risker som finns – se över hur kontoret kan påverka dina anställda, till exempel ljudnivåer, belastningsproblem och stillasittande är vanliga risker i kontorsmiljöer.
  • Ha en handlingsplan och åtgärd redo – hitta riskerna och kom på sätt att förebygga dem och ha en plan för hur ni som företag ska åtgärda eventuella problem och vem som har ansvar för detta
  • Förebygg alla tänkbara problem – till exempel införskaffa ergonomiska möbler, ljuddämpande skärmar och annat som kan vara sätt att förhindra att den anställdes arbetsmiljö försämras, men glöm inte de psykiska då dessa kan vara svårare att se.
  • Ta hjälp från någon som kan – är man inte helt van att arbeta med arbetsmiljö är det alltid bra att ta hjälp från en expert som dessutom kan se på arbetsmiljön från nya vinklar med fräscha ögon.

Buller och ergonomi är viktigt i inredningen

huvudvark-lar-si-funderar-studerarNågot som kan vara bra att hålla i minnet när det är inredning och arbetsmiljö man fokuserar på är att buller och ergonomi är de två allra viktigaste punkterna att se över. I en artikel som Karolinska Institutet publicerat skriver man till exempel just om hur oönskat ljud, såsom störande ljud i kontorslandskapet, påverkar ens hälsa negativt. Därav kan en god idé vara att se över just bullernivåerna på arbetsplatsen och också hitta sätt att sänka ljudnivåerna. Likaså är ergonomi något att titta närmare på. Som arbetsgivare och chef kan det vara så enkelt att man väljer att bara köpa in möbler med ergonomiska egenskaper såsom höj- och sänkbara skrivbord och kontors- och datorstolar som kan ställas in efter varje enskild individ. Men sen är det även de anställda som har ett ansvar att bättra sin ergonomiska situation, och det man kan tipsa dem om är att läsa Vårdguidens artikel i ämnet där men just tar upp hur man som individ sitter korrekt vid en bildskärm, hur mycket man behöver röra sig under en arbetsdag och arbeta förebyggande som individ – något som alla som arbetar på ett kontor faktiskt bör känna till.