Nya krav inom bygg

Vid årsskiftet kommer nya krav inom byggbranschen att införas och dessa handlar om att alla företag inom branschen ska ha så kallade personalliggare – så vad innebär detta?

husbygge byggbranschenNär det nya reglerna gällande krav om personalliggare träder ikraft vid årsskiftet innebär detta enligt Skatteverket att en elektronisk personalliggare ska föras på alla byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs från och med 1 januari 2016. Bestämmelserna gäller byggverksamhet som startar efter ikraftträdandet och även på byggverksamhet som startat innan årsskiftet om den verksamheten antas pågå längre och alltså avslutas efter den 30 juni 2016. Med andra ord innebär detta att det är smart av byggföretagen att införskaffa sig dessa elektroniska personalliggare redan nu då dessa enligt Skatteverket kan ta ett tag att förstå sig på för den som är ovan vid liggarna. Hos Nuba, som hittas på adressen http://nubabygg.se/, kan man hitta en personalliggare som passar för just det specifika byggföretaget, vilket kan vara värt att kika närmare på.

Inte bara inom bygg

Att tro att krav om personalliggare enbart tillämpas inom bygg är felaktigt. Branscher som redan använder sig av dessa är till exempel restauranger, frisörer och tvätterier, skriver Svenska Dagbladet. Och anledningen till att dessa överhuvudtaget finns är för att Skatteverket med hjälp av listorna bland annat kan kontrollera så skatter och arbetsgivaravgifter är betalda och kravet medför också att myndigheten kan göra oanmälda kontrollbesök på byggen utan att be företaget att först plocka fram alla papper. Så med andra ord är införandet om elektroniska personalliggare ett sätt för Skatteverket att kunna motarbeta svartjobb, skriver Göteborgs Posten eftersom att de elektroniska personalliggarna gör så alla hantverkare checkar in och ut – och för att göra detta måste de vara registrerade vilket betyder att det är svårare att arbeta svart.