Öka företagets kompetens

Sugen på att ta ditt företag till nästa nivå? Ny forskning visar att du ökar chansen att bredda kunskapen på ditt företag genom att anställa utlandsfödda.

analysAtt ta vara på den breda kompetensen hos sina anställda är en av nyckelkomponenterna för att lyckas med sitt företag och ett stag för att ta detta ännu längre är att anställa personer med olika bakgrund – så som födelseland. Det visar ny forskning som gjorts av Entreprenörskapsforum. Vad man bland annat kommit fram till är att dessa företag som anställer utlandsfödda faktiskt exporterar fler varor och tjänster än andra företag, och då alltså till de olika medarbetarnas hemländer – något som tyder på att utlandsfödda gynnar svenskt näringsliv och sänker klyftan mellan Sverige och omvärlden. Med andra ord är det därför viktigt att betrakta migration som del av det handelspolitiska ramverket och samtidigt även ta bättre tillvara på dessa personers kompetenser och även kontakter i hemlandet för att just främja svensk internationalisering, skriver Entreprenörskapsforums forskare i Svenska Dagbladet:

”Att anställa ytterligare en utlandsfödd person kopplas, för svenska företag, till i genomsnitt 2 procent mer tjänsteexport till den utlandsföddas hemland. Utlandsfödda personer med eftergymnasial utbildning som bott i Sverige kortare tid än fyra år ger en ökning av tjänsteexporten till ursprungslandet med i genomsnitt 18 procent.”

Att tolka av citatet ovan kan företag alltså gynnas markant av att tillföra personer med utländsk bakgrund in i företaget, men då gäller det såklart också att även ta till vara på dennes kompetens och kontaktnät. Och det betyder inte bara en ökning för det specifika företaget utan även en ökning för Sverige när det kommer till det svenska näringslivet och ökad internationalisering – så att använda sig av detta kep gynnar alltså mer. Så vill du och ditt företag öka era vinster och företagets kompetens samtidigt som ni även gör något bra för Sverige kan detta vara något att kika närmare på.