Dyrt att utbilda

Att utbilda personal är ofta nödvändigt men det kan vara väldigt dyrt. Större företag har ofta den finansiering som behövs, men mindre företag har det svårare. Genom att samla alla som ska utbildas på samma plats eller utbilda dem via nätet, kan man spara in på pengarna.

575561-books-and-glasses

Stockholms stad satsar nu 200 miljoner kronor på att utbilda personalen. Det främsta fokus kommer att ligga på personalen inom äldreomsorgen och socialtjänsten. De som inte har en fullständig omvårdnadsutbildning ska bland annat erbjudas det och sjuksköterskor ska kunna utbilda sig inom gerontologi och geriatrik. I Dagens Nyheter kan man läsa att man inte vet hur många som saknar utbildning inom äldreomsorgen men att det förmodligen är en hel del.

Utbilda på konferens

Att utbilda människor på det här sättet kostar alltså mycket pengar och det är inte något som de flesta företag har. Därför kan man behöva komma på andra lösningar för att utbilda nyanställd personal. Ett billigare sätt att utbilda skulle kunna vara att anordna en konferens där alla nyanställda och outbildade samlas och får lära sig i grupp och även av varandra. För att boka in en sådan här typ av konferens kan man till exempel googla ”konferens stockholm” eller ”konferens malmö” och därifrån hitta en konferensanläggning. Det finns ett antal företag som samlat alla konferensanläggningar och ett sådant företag kan man besöka här.

Lära sig på nätet

Ett annat sätt att dra ner kostnaderna för en utbildning är att ha den på webben. Då behöver man inte ha en lokal där alla som ska utbilda sig samlas. Dessutom behöver man inte köpa in något utbildningsmaterial eftersom allt finns på webben. I Sydsvenskan kan man läsa att Lunds universitet vill satsa på webbaserad utbildning som finns öppen för vem som helst.

Nya krav inom bygg

Vid årsskiftet kommer nya krav inom byggbranschen att införas och dessa handlar om att alla företag inom branschen ska ha så kallade personalliggare – så vad innebär detta?

husbygge byggbranschenNär det nya reglerna gällande krav om personalliggare träder ikraft vid årsskiftet innebär detta enligt Skatteverket att en elektronisk personalliggare ska föras på alla byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs från och med 1 januari 2016. Bestämmelserna gäller byggverksamhet som startar efter ikraftträdandet och även på byggverksamhet som startat innan årsskiftet om den verksamheten antas pågå längre och alltså avslutas efter den 30 juni 2016. Med andra ord innebär detta att det är smart av byggföretagen att införskaffa sig dessa elektroniska personalliggare redan nu då dessa enligt Skatteverket kan ta ett tag att förstå sig på för den som är ovan vid liggarna. Hos Nuba, som hittas på adressen http://nubabygg.se/, kan man hitta en personalliggare som passar för just det specifika byggföretaget, vilket kan vara värt att kika närmare på.

Inte bara inom bygg

Att tro att krav om personalliggare enbart tillämpas inom bygg är felaktigt. Branscher som redan använder sig av dessa är till exempel restauranger, frisörer och tvätterier, skriver Svenska Dagbladet. Och anledningen till att dessa överhuvudtaget finns är för att Skatteverket med hjälp av listorna bland annat kan kontrollera så skatter och arbetsgivaravgifter är betalda och kravet medför också att myndigheten kan göra oanmälda kontrollbesök på byggen utan att be företaget att först plocka fram alla papper. Så med andra ord är införandet om elektroniska personalliggare ett sätt för Skatteverket att kunna motarbeta svartjobb, skriver Göteborgs Posten eftersom att de elektroniska personalliggarna gör så alla hantverkare checkar in och ut – och för att göra detta måste de vara registrerade vilket betyder att det är svårare att arbeta svart.

Öka företagets kompetens

Sugen på att ta ditt företag till nästa nivå? Ny forskning visar att du ökar chansen att bredda kunskapen på ditt företag genom att anställa utlandsfödda.

analysAtt ta vara på den breda kompetensen hos sina anställda är en av nyckelkomponenterna för att lyckas med sitt företag och ett stag för att ta detta ännu längre är att anställa personer med olika bakgrund – så som födelseland. Det visar ny forskning som gjorts av Entreprenörskapsforum. Vad man bland annat kommit fram till är att dessa företag som anställer utlandsfödda faktiskt exporterar fler varor och tjänster än andra företag, och då alltså till de olika medarbetarnas hemländer – något som tyder på att utlandsfödda gynnar svenskt näringsliv och sänker klyftan mellan Sverige och omvärlden. Med andra ord är det därför viktigt att betrakta migration som del av det handelspolitiska ramverket och samtidigt även ta bättre tillvara på dessa personers kompetenser och även kontakter i hemlandet för att just främja svensk internationalisering, skriver Entreprenörskapsforums forskare i Svenska Dagbladet:

”Att anställa ytterligare en utlandsfödd person kopplas, för svenska företag, till i genomsnitt 2 procent mer tjänsteexport till den utlandsföddas hemland. Utlandsfödda personer med eftergymnasial utbildning som bott i Sverige kortare tid än fyra år ger en ökning av tjänsteexporten till ursprungslandet med i genomsnitt 18 procent.”

Att tolka av citatet ovan kan företag alltså gynnas markant av att tillföra personer med utländsk bakgrund in i företaget, men då gäller det såklart också att även ta till vara på dennes kompetens och kontaktnät. Och det betyder inte bara en ökning för det specifika företaget utan även en ökning för Sverige när det kommer till det svenska näringslivet och ökad internationalisering – så att använda sig av detta kep gynnar alltså mer. Så vill du och ditt företag öka era vinster och företagets kompetens samtidigt som ni även gör något bra för Sverige kan detta vara något att kika närmare på.

Att förverkliga sin dröm

I dagens inlägg skriver vi om drömmen om att starta eget och hur detta kan vara svårare för visa samhällsgrupper än andra, men hur detta kan göras enklare med hjälp av både banklån och stöttande stiftelser.

Affärskvinna kvadratiskStarta eget är något som många drömmer om men få verkligen vågar göra – men som kan leda till väldigt stora saker, både vad gäller marknadsmässigt men även när det handlar om den egna självkänslan eller ingången till ett annars ganska slutet samhälle. Alla behöver nog en eller två hjälpande händer för att just komma igång.

I SvD kan vi läsa om hur Ester är en stiftelse som hjälper marginaliserade invandrarkvinnor att starta eget, för att kunna skapa goda karriärförutsättningar och därmed även komma in i samhället smidigt och snabbt. Tillvaron som nysvensk kan vara nog så självkänslestjälpande och svår, något som detta nätverk och stöttecentrum för just kvinnor ska motverka på alla sätt möjliga.

I stället för att hjälpa henne med att komma igång med sitt företag tyckte myndigheterna att hon skulle gå på svenska för invandrare (SFI) och bli undersköterska eller städare. Liksom många av de nyanlända hon mötte, kände Nadia Nielsen, hur tillvaron nötte på självkänslan. – SvD

När en funderar på att starta sitt eget företag vet nog alla det åtminstone inledningsvis behövs en startkapital. Denna summa pengar kan vara lite av ett hinder för att komma igång, alltså om en inte har tillgång till pengar. Med ett snabbt och smidigt banklån kan man låna pengar för att komma igång med företaget och på det sättet kanske också uppfylla en dröm som man närt under en längre tid. Andra tips som vi får från denna artikel är att skaffa en mentor, tro på sig själv och att omge sig med människor som peppar och ger energi samt är i samma bransch.

Företag behöver hjälp med ekonomin

Den som driver ett företag har stort ansvar för företaget ekonomi och att allt bokförs och redovisas på rätt sätt. Ibland kan företag dock behöva hjälp på traven och det är precis vad Värmlands landsting kanske kan få av tv-programmet ”Lyxfällan”.

deklaration skatt

Nu anmäler sjuksköterskan Linnea Nilsson landstinget i Värmland till TV3s program ”Lyxfällan”, rapporterar Dagens Industri och även Aftonbladet. Hon anser att landstinget är uselt skött och behöver hjälp att styra upp ekonomin. Om det blir någon ”Lyxfällan” för landstinget återstår att se men en utav programledarna, Magnus Hedberg, väjer inte för uppgiften att ta sig an ett så stort företag. Han säger att det i grund och botten är samma sak för företag, landsting och myndigheter som det är för vanliga privatpersoner. Gör man sig av med mer pengar än vad man har kommer ekonomin att braka ihop så småningom.

Hjälp med ekonomin

Att ett landsting behöver hjälp med ekonomin kan tyckas vara bekymmersamt och det är det förstås. Men det är många företag inom olika branscher som har problem med ekonomin och som skulle behöva hjälp utifrån. Turligt nog är det många som hyr in experter på bokföring som kan se till företagets ekonomi. Och är man själv intresserad av sådan här typ av hjälp, kan man jämföra priset hos olika bokföringsbyråer på http://www.redovisningsofferter.se/bokföring. Bokföringsbyrån kan hjälpa till med allt från löpande bokföring, årsbokslut och skatterådgivning till lönehantering, hjälp med deklaration och budgetplanering.

Mycket fusk i städbranschen

Som sagt omfattar detta problem med ekonomin alla branscher och en bransch där det förekommer mycket pengafusk är städbranschen. En ny rapport som Sveriges Radio skriver om visar att det finns ett utbrett skattefusk i branschen och man har hittat fusk i hälften av de företag som man undersökt. Det har handlat om allt från för låga löner till att man inte redovisat bidrag från Arbetsförmedlingen. Ofta handlar det kanske inte om att företagen inte vet hur de ska redovisa och hantera sin ekonomi, utan det handlar snarare om att de vill tjäna pengar. Skatteverket beräknar att det fusk som pågår inom städbranschen kostar staten så mycket som ett par miljarder kronor varje år.

Att locka till sig rätt personal

I SvD kan vi i dagarna läs om det skandalomsusade Goldman Sachs, investmentbanken som var en av de stora aktörerna som ledde till den enorma börskrisen år 2008. Trots detta fall är banken större och mer välmående än någonsin och har absolut inga problem med att locka till sig de främsta unga arbetssökande.

Närmare 60 000 cv skickas in till varje ledigt jobb som annonseras ut på banken, och nära 50 sökande per praktikplats (som uppnår till 350 stycken) – trots alla skandaler som omgärdar banken och dess historia. Kanske är det ändå så att all publicitet är bra publicitet?

IndustrirobotI Sverige är det kris på en annan del av arbetsmarknaden, nämligen inom industrisektorn. Men inte på det sätt att det går dåligt för branschen utan för att allt färre söker sig till yrkesutbildningarna för just industriproduktion trots goda chanser till jobb. Bristen på kvalificerad personal förutspås i DN att växa och bli ett påtagligt problem. Vår stadsminister Stefan Löfven har vid flera olika tillfällen sagt att Sverige återigen ska skina inom industrivärlden och att framtidens jobb finns just där, samt en del av lösningen på arbetslösheten. Men tyvärr så är som sagt intresset ganska ljummet, svalt till och med.

Hur locka till sig personal?

Ja det kan vara riktigt svårt att locka till sig intressant, kvalificerad personal som företag inom industrin, som kanske inte omges av ett lika spännande skimmer så som bankvärldens jättar. Men många företag inom just industrin har nu startat egna gymnasieskolor där kopplingen mellan just utbildning och arbetsliv ska göras tydlig, och där behovet av personal ska tillgodoses genom denna länk. Ett smart drag som bland annat Sandvik, Scania, SKF och ABB valt att göra för att klara av framtiden och fortsätta växa. För om nu Sverige ska återindustrialiseras, vem är det som ska jobba inom den? Den frågan ställer sig många. Ett sätt att sätta frågan på agendan inom sitt eget företag är att hålla en konferens, kanske via www.sandudden.se där det går utmärkt att boka konferensanläggning i Stockholms sköna skärgård.

Besöksbokning för fler avslut

Marknadsföring för företag skiljer sig en hel del åt beroende på om målgruppen är konsumenter eller andra företag. Ett företag som säljer business to business kan dra stor nytta av besöksbokning.

Att sälja tjänster eller produkter till konsumenter är inte så lätt alla gånger. Det är dock ofta ännu svårare att sälja till andra företag, det som brukar kallas B2B-försäljning (business to business). Att bara ringa upp företag på måfå för att få dem intresserade av den egna firmans produkter eller tjänster fungerar sällan. Det krävs ett mer långsiktigt och strategiskt arbete för att kunna ro en affär i hamn.

Då är det bra att använda sig av besöksbokning, en tjänst som fler och fler företag tillhandahåller. Efterfrågan ökar nämligen, då fler och fler upptäcker att besöksbokning gör det möjligt att hitta utöka sin kundkrets för en lång tid framåt.

De fem stegen

Besöksbokning delas ofta in i fem steg, som vart och ett är lika viktiga. Det första steget är att fastställa den egna verksamhetens målgrupp. Det går inte att sälja avancerade IT-lösningar till småskaliga mjölkbönder, och jordbrukare är sällan intresserade av kurser i mediehantering heller. Däremot kan de vara intresserade av konsulttjänster på många olika områden.

När målgruppen är identifierad är nästa steg att paketera företagets budskap så att det passar målgruppen. När man sedan får svar från intresserade representanter för andra företag bokar man in ett informationsmöte, där man berättar om verksamheten. Sedan gäller det att hålla kontakten med prospekten, för att kunna få till stånd ett möte när det uppstår ett behov av verksamhetens tjänster eller produkter.

Besöksbokningen bör slutligen utvärderas. Kanske har man missbedömt vilka som är målgruppen, eller så har man lyckats sälja mer än man vågade hoppas. Detta upptäcker man i en efteranalys.

Allt detta kan man få hjälp med av ett företag som arbetar med besöksbokning. Läs mer på http://weclose.se/besoksbokning/.

Affärsmöte

Entré på arbetsmarknaden

Att arbeta med mötesbokning är ofta en bra väg in på arbetsmarknaden. Därför är det ett vanligt förstajobb för nyutexaminerade, eller för studenter i behov av ett extrajobb.

Om du tycker att det här verkar intressant, varför inte följa företaget på Linkedin? Då kan du hålla dig uppdaterad om dem, och om deras arbete.

Detta stör kontorsanställdas arbetsmiljö

Det som kontorsanställda främst klagar på när det kommer till deras arbetsmiljö är dålig ventilation, hög ljudnivå och dålig ergonomi. Det lönar sig att lyssna på de anställda och göra något åt dessa saker eftersom alla påverkar de anställdas arbetsförmåga negativt.

3625323-close-up-of-businessman-being-unhappy-about-accounting

Enligt en undersökning svarar närmare fyra av tio kontorsanställda att bristande ventilation är den största bristen i den fysiska arbetsmiljön. Andra undersökningar har gett likartade resultat, skriver Svenska dagbladet. Enligt Arbetsmiljöverket kan dålig ventilation sänka ett företags produktivitet med 15 procent. För att få en bättre ventilation måste arbetsgivaren se till att man har rätt flöden och rätt sorts ventilationssystem. Dessutom kan arbetsgivaren göra dessa saker för att förbättra inomhusmiljön:

  • Luftrening och städning kan hjälpa till en bättre miljö och bättre luft på hela kontoret.
  • Något annat som kan spela in är värmen. Det är inte ovanligt att man upplever att det är fel på ventilationen för att temperaturen är för hög. För att förhindra detta problem kan man flytta apparater som alstrar värme. Man kan även använda solskärmar, markiser eller annat fönsterskydd. Den som har kontor i Mellansverige kan beställa persienner i Stockholm.
  • Det gäller även att sköta underhållet av ventilationen. De flesta vet vilka flöden de ska ha men det gäller även att dessa flöden fungerar.

Anställda klagar på hög ljudnivå

Det är dock inte bara ventilationen som kontorsanställda har problem med och som sänker produktiviteten. Även en hög ljudnivå på kontoret kan sänka arbetsförmågan med mellan två och tio procent, rapporterar Gefle dagblad. Den här minskade arbetsprestationen kan leda till en förlust på omkring en miljon kronor för ett företag med 110 anställda och en genomsnittslön på 26 000 kronor. Siffran kan dessutom vara ännu högre. Det som fångar vår uppmärksamhet och gör att vi arbetar sämre är oförutsägbara ljud. De ljud som pågår ständigt, som exempelvis en fläkt, påverkar inte vår koncentration på samma sätt. Förutom att arbetsförmågan blir sämre i ett kontor med hög ljudnivå, blir de som arbetar där även väldigt trötta och antalet sjukskrivningar blir högre.

Ergonomiskt felaktiga möbler ett problem 584336-hands-on-laptop (1)

En tredje sak som de kontorsanställda klagar på är möbler som är ergonomiskt felaktiga. Detta är ett befogat klagomål eftersom möbler som inte är rätt inställda kan leda till nack- och ryggbesvär och att de anställda får en sämre hälsa. Hela 12 procent av alla svenskar arbetar framför datorn mellan nio och tolv timmar om dagen. Att man sitter mycket framför datorn kan leda till många besvär och speciellt om man inte sitter på ett bra sätt, skriver DN. Förutom nackproblem och spänningshuvudvärk kan dålig ergonomi leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Den som sitter fel under arbetstid kan heller inte kompensera detta genom att träna på kvällstid. Sitter man mycket på jobbet bör man ha en något framåtlutad stol och man bör ställa in bordet så att man har avslappnade axlar och skuldror vid användning av tangentbordet.  Det ska vara ungefär 60 centimeter till datorskärmen.