Starta eget inom IT

Inom IT startas många mindre företag i form av egenföretagare där man till en början är en eller flera konsulter som erbjuder sina tjänster och sin expertis inom just IT. Fördelen med att starta en enskild firma som privatperson är ett det enda man egentligen behöver är en F-skattsedel och registrera sig hos Bolagsverket. Man behöver därmed inte ha ett större startkapital, vilket är det som krävs om man ska starta ett aktiebolag. Den negativa skillnaden med att starta en enskild firma är att man personlig blir ekonomiskt ansvarig om något skulle hända i företaget, vilket man inte kan bli i ett aktiebolag.

Att redan från starten ha skrivit ner så många olika delar av den tänkta verksamheten är något som kommer att skapa fördelar längre fram när man på allvar börjar kontakta sina första eventuella kunder och blir en av alla spelare på marknaden. Även för det lilla företaget är det viktigt att kunna hålla ordning på alla de delar som naturligt uppstår. För när man startar ett nytt företag blir det många mail och kuvert att skicka och man kan behöva ha en bestämd struktur. Kuverthantering är en av de saker som är viktiga under företagets administration. Man märker snabbt att det kommer att skickas en hel del offerter och utskick samtidigt som man får lika mycket information och papper in till företaget.