Vikten av ergonomi under arbetstid

Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetet och därför är det inte svårt att förstå att det är väsentligt att skapa en så arbetsvänlig och ergonomisk arbetsplats som möjligt. Tyvärr har avsaknad av ergonomi bidragit till sjukskrivningar och/eller motivation att överhuvudtaget bege sig till jobbet.

För att få så bra ergonomiska förutsättningar som möjligt, så krävs det en lyhörd företagsledning som värnar om de anställdas komfort. Det fordras också att man som medarbetare står upp för sig själv och berättar om sina behov för en lyckad arbetsdag. Det finns många ergonomiska lösningar som du kan fundera över så att sjukskrivningarna inte faller på hög.

Hur kontorslandskap kan ge upphov till fysiska bekymmer

Många som säger att de har problem med rygg och leder m.m. på arbetet får ofta frågan om de utför tunga arbeten. Om svaret då blir att de faktiskt jobbar i kontorslandskap, så får de inte sällan en rynkande panna som reaktion. Och faktum är att det tidigare saknats många ergonomiska lösningar i kontorslandskap där alla staplas in utan närmare eftertanke. Den öppna planlösningen förbättrar kommunikationen, dock på bekostnad av noll avskildhet och rätten till att slippa störningar.

En lösning är att komplettera detta med enskilda samtalsrum, möteslokaler och telefonrum och även se över hur borden och stolarna är tillverkade. Många bör kunna ställa sig upp och arbeta när som helst under dagen, vilket leder till ökad blodcirkulation, samt kunna reglera stolen, skärmen och underarmsstöden. Även de akustiska lösningarna är mycket viktiga för att människor i kontorslandskap ska kunna arbeta ostört, då oljud är en stor bov i dramat. Tillräckligt med utrymme, fotplacering och avstånd mellan skärm och tangentbord är viktiga faktorer som ergonomikonsulter tar upp i sina föreläsningar.

Ny utveckling av kontorslandskap för att undvika sjukskrivning

De klassiska kontorslandskapen har nu börjat ersättas av flexkontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar. Att bestämma förhållningsregler med ledningen är av yttersta vikt samt villkor och krav för uppförande. Flexkontor innebär att ingen har en given plats utan sätter sig där det passar just för tillfället.

Tänk på att du som sitter i ett kontorslandskap alltid har rätten på din sida om något stör ditt dagliga arbeta och du bör ta upp det med din chef eller ditt skyddsombud om chefen inte lyssnar på dina önskemål.